Zárszámadások

A helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 11/2011. (IX.1.) önkormányzati rendelet alapján e-mail útján biztosítjuk, a társadalmi egyeztetésre bocsátás céljából közzétett tervezet véleményezés lehetőségét.

Kérjük, hogy véleményét küldje el < ide > , több rendelet-tervezet esetén pontosan megjelölve a tervezetet, illetve a vélemény tárgyát.

Nem vehető figyelembe az a vélemény, amely sérti a közerkölcsöt, a rendelet-tervezet tárgyához nem illeszkedik, vagy névtelenül érkezett.

A rendelet előkészítéséért felelős személy a beérkezett véleményeket, a véleményező nevét és elektronikus levélcímét legkésőbb a véleményezett jogszabály hatályba lépésétől számított másfél évig kezeli. Amennyiben a véleményezett jogszabály nem lép hatályba, a véleményező nevét és elektronikus levélcímét legkésőbb a vélemény beérkezését követő egy éven belül törölni kell.

Felhívjuk figyelmét, hogy a véleményező adatainak kezeléséhez szükséges hozzájárulást a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényben foglalt vélelem szerint adatkezelés tekintetében megadottnak kell tekinteni.